150LYT

  • SiC_Slurry_pump 150LYT

    SiC_Slurry_pump 150LYT

    LYT පොම්පයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ භාවිතයන්: මාධ්‍යය සමඟ සම්බන්ධ වන සියලුම කොටස් සිලිකන් කාබයිඩ්, ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, පොම්පයේ දිගු සේවා කාලය; අධි ධාරා කොටස්වල අක්ෂීය ගැලපීම් හරහා පොම්පය කාර්යක්ෂම ස්ථානයක පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අක්ෂීය ගැලපුම් උපාංගය සපයනු ලැබේ; සිලිකන් කාබයිඩ් ප්‍රේරකයේ ity නත්වය අඩුය, පතුවළ ක්‍රියාකාරිත්වයේ බාධා මට්ටම කුඩා වේ, පොම්ප ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් ස්ථායී වේ; ඉම් අතර විශාල කේතුකාකාර ඉඩක් ඇත ...